Na etacie miliona nie zarobisz

Polacy są biedni czy bogaci? Na to pytanie próbował odpowiedzieć Narodowy Bank Polski we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym zlecając badanie „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”.
W 2016 r. NPB we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym zbadał dochody 12 tys. gospodarstw domowych. Opracowane wyniki opublikowano dopiero na początku bieżącego roku.

Mamy domy i auta

Według tych danych średni majątek netto pojedynczego gospodarstwa domowego wynosi 263,6 tys. zł. Składa się na niego wartość posiadanej nieruchomości, samochodów, biżuterii, gotówki, lokaty, obligacji, pieniędzy w funduszach inwestycyjnych pomniejszona o kredyty i pożyczki.
Kwota 263, 6 tys. zł to tzw. mediana, czyli linia przebiegająca dokładnie pośrodku. A więc połowa polskich gospodarstw domowych posiada mniej, zaś druga połowa więcej.

Wykształcenie, rodzina, własna firma

Co jeszcze wynika z badania? Że bogaceniu się sprzyja wykształcenie – u osób po studiach majątek jest średnio dwukrotnie większy (563 tys. zł) niż tam, gdzie dominuje wykształcenie podstawowe (248 tys. zł). Paradoksalnie pary posiadające dzieci są zamożniejsze niż te bezdzietne. Czynnikiem, który jednak najbardziej różnicuje bogatszych i biedniejszych jest status zatrudnienia. W rodzinach, w których główny dochód pochodzi z własnej firmy średni majątek to 1,073 mln zł. Wśród gospodarstw tworzonych przez pracowników etatowych średnia wynosi tylko 369 tys.