Jakich dokumentów potrzebujemy, aby uzyskać kredyt w banku?

Osoby, które planują zaciągnąć kredyt w banku muszą zgromadzić pewne, niezbędne dokumenty. Banki rozpatrują tylko wnioski osób, które te dokumenty dołączą. Jakie to są dokumenty? Czy któryś z nich jest szczególnie ważny?

Dokumenty służące identyfikacji osoby ubiegającej się o kredyt

Ubiegając się o kredyt bank zechce nas zidentyfikować. Dlatego zamierzając złożyć wniosek kredytowy nie możemy zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentu, który potwierdzi naszą tożsamość. Musi to być dokument ze zdjęciem. Najczęściej osoby ubiegające się o kredyt zabierają więc ze sobą dowód osobisty. Ale bank uznana także paszport lub prawo jazdy. We wszystkich tych trzech dokumentach zawarte są dane, które są konieczne do podpisania umowy o kredyt. Do tych danych należą:

  • imię i nazwisko osoby składającej wniosek;
  • jej data urodzenia;
  • numer PESEL;
  • imiona rodziców;
  • adres.

Bank zwróci uwagę także na numer okazanego przez nas dokumentu. Sam dokument powinien być czytelny, jeśli nie da się odczytać zawartych w nim informacji, bank może odmówić udzielenia kredytu. W niektórych bankach jeden dokument tożsamości jest nie wystarczający. Dlatego na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą nie tylko dowód osobisty, ale także inny dokument, ale koniecznie taki ze zdjęciem.

Dokument o dochodach

Zanim bank udzieli nam kredytu, zechce ocenić naszą zdolność kredytową. Może to uczynić jedynie wtedy, kiedy do wniosku dołączymy dokumenty potwierdzające nasze dochody. W zależności od rodzaju osiąganych dochodów możemy w banku przedstawić:

  • zaświadczenie od pracodawcy;
  • odcinek emerytury lub renty;
  • dokument, który potwierdza, że prowadzimy działalność gospodarczą;
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach z Urzędu Skarbowego;
  • decyzję organu, który przyznał nam emeryturę bądź rentę.

Podstawą udzielenia kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Jej ocena może nastąpić tylko na podstawie wymienionych wyżej dokumentów. Są one dla banku potwierdzeniem, że przyznany kredyt będziemy mogli spłacić. Osoby, które nie osiągają żadnego dochodu nie mogą kredytu otrzymać.