Co musi zawierać umowa kredytowa by była bezpieczna?

Polskie instytucje bankowe zapewniają swoim klientom dostęp do różnych rodzajów kont, lokat, pożyczek i innych produktów o charakterze finansowym. Najpopularniejsze są oczywiście kredyty hipoteczne, mieszkaniowe, samochodowe czy też gotówkowe. Niezależnie od wybranego typu kredytu, bank oraz klient muszą zawrzeć i podpisać bardzo ważny dokument, jakim jest umowa kredytowa. To właśnie ona zawiera podstawowe informacje oraz opis zasad i reguł, które zabezpieczają interesy banku oraz klienta.

Każdy klient powinien bardzo dobrze zapoznać się z treścią umowy kredytowej przed jej podpisaniem i zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zapisy, które wydają się być niezrozumiałe i omówić je z pracownikiem banku, tak aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Umowa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym prawa i obowiązki klienta, a także banku.

Podstawowe informacje jakie zawiera umowa kredytu

Umowa to dokument, który należy podpisać przy zaciąganiu bankowego zobowiązania finansowego. Głównym zadaniem tego dokumentu jest określenie warunków, które obowiązują przy zaciąganiu kredytu. W umowie kredytowej dostępne są więc informacje, takie jak wysokość oprocentowania, prowizji, ubezpieczenie kredytu, realny koszt RRSO oraz wielkość i rodzaj rat. Umowa kredytu zawiera też informacje na temat całkowitej kwoty do spłaty kredytu oraz terminów i konsekwencji niespłacania rat w terminie. Umowa posiada formę pisemną lub elektroniczną. Wspomniane wyżej informacje są bardzo ważne, ponieważ zabezpieczają klienta przed naliczaniem opłat niezgodnych z umową oraz innych kosztów.

Inne ważne elementy umów kredytowych

Oprócz informacji i danych wspomnianych wyżej, umowa kredytowa powinna posiadać potwierdzenie zapoznania się z jej treścią przez klienta (potwierdzenie w postaci oświadczenia elektronicznego lub parafka na każdej stronie dokumentu papierowego). Dokumenty elektroniczne są wysyłane na adres e-mail oraz potwierdzane przy pomocy kodu autoryzacyjnego wysyłanego przez bank (zwykle jako SMS na numer telefonu klienta). Kolejnym istotnym elementem umowy kredytowej jest harmonogram spłaty zadłużenia. Zapewnia on informacje na temat terminów i wysokości kolejnych rat. Warto zachować taki harmonogram, aby nie zapomnieć o ratach.

Zobacz jakie są zasady rekonfiguracji spłaty kredytu.

Dane baku i kredytobiorcy

Podstawowe informacje zawarte w umowie kredytowej to dane banku oraz kredytobiorcy. Dzięki temu wiadomo komu udzielane jest wsparcie finansowe. Innymi słowy, umowa zawiera imię i nazwisko, adres, numer PESEL, serię oraz numer dowodu osobistego klienta. W dalszej części umowy znajduje się konkretna oferta, kalkulacja kosztów i inne istotne informacje dotyczące spłaty oraz konsekwencji opóźnień. Warto sprawdzać wszystkie zapisy i rozwiewać swoje wątpliwości podczas rozmowy z pracownikiem banku.