Jakie jest stanowisko banków polskich w czasie pandemii – pomoc dla kredytobiorców

Polskie banki w dobie pandemii postanowiły wspierać własnych klientów. Na pomoc mogą liczyć nie tylko indywidualni kredytobiorcy, ale także firmy posiadające zobowiązania wobec banków polskich. Pomoc ta polega nie tylko na uruchomieniu bezpośrednich działań własnych, ale także i wykorzystanie instrumentów udostępnionych przez sektor publiczny.

Dla kogo wsparcie banków polskich?

Banki polskie w ostatnim czasie uruchomiły finansowanie przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Środki na to przeznaczone pochodzą i z Unii Europejskiej i z budżetu krajowego. Do dyspozycji jest ponad 120 złotych preferencyjnie zabezpieczonych kredytów. Na czym dokładnie polega ta pomoc? Możliwości jest wiele.

Sprawdź, różne rozwiązania bankowe.

Kredyty antykryzysowe

Pierwszą możliwością, jaką dają banki, jest możliwość odnawiania, wydłużania lub zaciągania nowych kredytów z antykryzysowych zabezpieczeniem spłat. Produkt ten dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcą, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w opłatach ZUS i US. Kredyty antykryzysowe charakteryzują się bez prowizyjnym zabezpieczeniem w wysokości do 80% pożyczanej kwoty oraz wydłużonym okresem zabezpieczenia dla kredytów obrotowych – do 39 miesięcy.

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujemy aby otrzymać kredyt w banku.

Jak wspierają banki polskie?

Polskich przedsiębiorców banki będą wspierać także na szereg innych sposobów. Co, ważne niżej wymienione formy wsparcia proponują też bankowe spółki leasingowe. Jako najważniejsze regulacje mające pomóc poszkodowanym przez pandemie COVID-19 wymienia się:

  • ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących spłat kredytów (do 250 mln zł) zaciągniętych przez średnie i duże przedsiębiorstwa; kredyty te mogą być zaciągane, aby zachować płynność finansową biznesu;
  • 0,5 mld zł dopłat BGK do oprocentowania odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych MŚP i dużych firm udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej lub utraconej w zw. z COVID-19, (ok. 30 mld zł planowanej akcji kredytowej);
  • wyższe ubezpieczenia i gwarancje KUKE dla inwestycyjnych kredytów eksportowych;
  • leasing refinansujący leasing operacyjny i gwarancje ARP dla spłat rat leasingowych przedsiębiorców w trudnej sytuacji z branży transportowej;
  • współpracę z ARP w zakresie pożyczek restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji;
  • wyższe dopłaty BGK do kredytów technologicznych, obejmujących w czasie COVID-19 także szerszy katalog kosztów kwalifikujących się do refundacji;
  • uproszczenie operacyjnych i finansowych, ułatwiających dostęp do pożyczek i kredytów poręczanych lub gwarantowanych w ramach programów krajowych i regionalnych, dystrybuowanych w ramach unijnej Polityki Spójności w Polsce;
  • uproszczenie procedur w krajowych i unijnych programach pomocowych, które ułatwią dostęp do kredytów komercyjnych np. pomostowych;
  • dodatkowe akcje kredytowe dla jednostek samorządu terytorialnego;
  • dopłat ARiMR do oprocentowania i gwarancji BGK oraz KOWR dla rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, w tym w trudnej sytuacji.